ඇලුමිනියම් වෝල් පැනල් ටිම්

 • 4/5/6/8mm ඇලුමිනියම් බිත්ති පැනල් ටිම්

  4/5/6/8mm ඇලුමිනියම් බිත්ති පැනල් ටිම්

  ආදර්ශ අංකය:ඇලුමිනියම් බිත්ති පුවරු කැපීම

  ද්රව්ය:ඇලුමිනියම් මිශ්ර ලෝහය 6063

  අවසන් කිරීම:මැට් ඇනෝඩීකරණය, කුඩු ආලේපනය, බුරුසු, ඇනෝඩීකරණය,

  වර්ණ:කළු, රන්, ෂැම්පේන්, තැඹිලි රන්, අභිරුචිකරණය

  දිග:මීටර් 2.7, මීටර් 3.0, අභිරුචිකරණය කර ඇත

  නියැදිය:නොමිලේ

  සහාය: OEM/ODM